O

O.officinalis

กข5
กข9
กระดาษ
กริบกระชาย

ขาวจีน
ขาวตูดงอน
ขาวเมล็ดยาว
ข้าวฮ้าว

เจ็ดสิบสามวัน
เจ้าเหลือง 11

 

ความหนาแน่นรวง ระดับ 0 (Absent)

บักหม่วย
เบานครปฐม
เบาสามเดือน

ป้องแอ้ว

พวงมาลัย
พิษณุโลก 60-2

มีดอน

เลือดปลาไหล

สุพรรณบุรี2

หน่วยเขือ
หมากเขือ
หอมทุ่ง
หางยี
หางยี17
หางยี17
เหลืองกวาง
เหลืองฟักทอง
เหลืองอ่อน29

เอวอ่อน

 

เฉี้ยงพัทลุง

ดอกข่า
ดอกติ้ว
ดอกากเพชร
ดอทันใจ
ดอน้ำขุ่น
ดอบุญมา
ดอเร่ง
ดอหัวช้าง
ดอเหลืองน้ำผึ้ง

ทอง

นางนี
นางเฟือง