O

O.officinalis

กข1
กข11
กข13
กข15
กข21
กข23
กข25
กข27
กข3
กข5
กข7
กข8
กข9
ก้นแก้ว
กระดาษ
กริบกระชาย
กอเดียวเบา
กะทิ
กู้เมืองขาว
เก้ารวง88
เกาะหมู่
ไกรทอง

ขาวกันตัง
ขาวจีน
ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก1
ขาวชาวไร่
ขาวดอกมะลิ105
ขาวดอกมะลิ105
ขาวดอกมะลิ105
ขาวดอกมะลิ105
ข้าวแดง
ขาวตูดงอน
ขาวแตงโม
ขาวนางมล
ขาวน้ำผึ้ง
ขาวบ้านโภชน
ขาวปากหม้อ148
ขาวปากหม้อ148
ขาวผักช
ขาวมะลิ
ขาวเมล็ดยาว
ขาวยายมาก
ข้าวรวม
ขาวราชินี
ขาวเศรษฐี
ขาวสมุทร
ขาวหลวงหนัก
ข้าวหอม
ขาวอากาศ
ข้าวฮ้าว
เขียวหางนาค
ไข่ปลาไหล

ค้างหวาย

 

ข้าวเจ้า

บางนา
บุญส่ง
เบาดอกพยอม
เบานครปฐม
เบาสามเดือน
เบาอุเด็น
เบื่อน้ำ
ใบบาง
ใบลด

ปทุมธานี1
ปทุมธานี60
ปีรก

ผัวเมีย
ผาผึ้ง
เผือกน้ำ 384-5-43

พญาหยุดช้าง
พระร่วง
พวงทอง
พวงมาลัย
พัทลุง
พันเป็ด
พันลาย
พิษณุโลก 60-2
พิษณุโลก60-1

มะเข่ง
มันปางคาม
ม้าบั้ง
มีดอน
แม่แป๊ด
แม่แป๊ด

ยอดม่วง

ร้อยรวง

ล้นครก
ล้นยุ้ง
ล้านช้าง
ลาย
ลูกขอ
ลูกขาว
ลูกดำ
ลูกแดงปัตตานี
ลูกปลา
เล็บนกปัตตานี
เลือดปลาไหล


วังปาว

สโตร๊ก
สนีดเซาะ
สองพี่น้อง
สะแกกรัง
สุพรรณบุรี2

หน่วยเขือ
หนองหอย1
หนักนาโยง
หลอกแขก
หอมเชียงใหม
หอมดอก
หอมมะลิ
หอมลูกรัง
หัวนา
หางยี
หางยี17
เหนียวทุเรียน
เหนียวสันป่าตอง
เหลือง
เหลืองกวาง
เหลืองซุปเปอร์
เหลืองดำ
เหลืองตากู๋
เหลืองใบแห้ง2
เหลืองประกิม
เหลืองประทิว123
เหลืองปลาเนื้อ
เหลืองพระ
เหลืองพิจิตร
เหลืองยายชาย
เหลืองร้อยเอ็ด
เหลืองระแหง
เหลืองล้า
เหลืองสะใภ้
เหลืองหอม
เหลืองใหญ่ 148
เหลืองอ่อน
เหลืองอ่อน29
เหลืองอุบล
แหลมสิงห

อ่องกษัตริย
อีขาวดอ
อีเซ
อีปก

งาเสี้ยน

จาเบะเบะ
เจ๊กกระโดด
เจ็กเชย
เจ๊กเชยเบา
เจ็ดรวง
เจ็ดสิบสามวัน
เจ้าดำ
เจ้ามุม
เจ้าเสวย
เจ้าหอมคลองหลวง1
เจ้าหอมสุพรรณบุรี1
เจ้าเหลือง 11

เฉี้ยงพัทลุง

ชุมแพ60
ชุมแพ60

เชี่ยว

ดอกจัน
ดอกสนวน
ดอทอง
ดอเหลืองน้ำผึ้ง


ต้นเหมยดำ
ตม
ตามาย

ทอง
ทองพัน
ทองรากไทร
ทูลฉลอง

นางแจ่ม
นางเฟือง
นางมล เอส -4
นางมลS4
นางเอก
น้ำค้าง
น้ำร
น้ำสะกุย19
น้ำอบ
เนียงคะเมาม่วงเข้ม
เนียงคะเมาเหลือง