เยื่อหุ้มสีดำ (black pericarp)

มะยั้ง

เหนียวดำ
เหนียวดำนา
เหนียวดำเปลือกขาว
เหนียวเปลือกดำ

 

 

ข้าวก่ำ

ดอดำ