กข6
ก้นแก้ว
กู้เมืองขาว
เกาะหมู่

ขาวผักชี
ขาวมะลิ
ขาวสมุทร
ขาวอีต็อก
ไข่มดริ้น

เจ๊กกระโดด
เจ็กเชย
เจ๊กเชยเบา
เจ้าดำ

ความหนาแน่นรวง ระดับ 2 (Dent)

เบาอุเด็น
เบื่อน้ำ

พิษณุโลก60-1
แพพะโล้

ฟองไข่

มะเข่ง

ลูกดำ
ลูกปลา

สโตร๊ก
สนีดเซาะ
สองพี่น้อง
สะแกกรัง

เหลืองดำ
เหลืองตากู๋
เหลืองประกิม
เหลืองปลาเนื้อ
เหลืองพิจิตร
เหลืองร้อยเอ็ด
เหลืองสะใภ้
เหลืองใหญ่ 148
แหลมสิงห

อินแปง
อีเซ

ชุมแพ60

ดอกจัน

ต้นเหมยดำ

ทองรากไทร

น้ำค้าง