ก่ำอุบลฯ

ข้าวก่ำ
ข้าวกุ
ข้าวคูณ
ขาวอีต็อก

งาเสี้ยน

 

 

เมล็ดปานกลาง (Medium)

ปลาแข็ง

ผาโก้งหลวง

พวงหางหมี

มะกอก
มะยั้ง

 

หน่วยเขือ
หมากยม

อีขาวดอ
อีโตน

 

ซิวลาว

ดอลาย

ต้นเหมยดำ