เมล็ดสั้น (Short)

O

o.officinalis

 

 

 

ข้าวแดง

ดอดำ
ดอกเดียว