กู้เมืองขาว
เกาะหมู่

ไข่มดริ้น

ทองพัน

 

 

ข้าวพื้นเมืองภาคใต้

ยอดม่วง

ล้านช้าง
ลูกขอ
ลูกขาว
ลูกดำ

สองพี่น้อง
สังข์หยด

 

 

หน่วยเขือ
หนักนาโยง
หลอกแขก
หัวนา
เหนียวกล้วย
เหนียวดำนา
เหนียวดำเปลือกขาว
เหนียวเปลือกดำ

นางเฟือง
นางเอก

เบาดอกพยอม
เบาอุเด็น
ใบบาง

พญาหยุดช้าง