@ CORSAT, KU

 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg
 • 32.jpg
 • 33.jpg
 • 34.jpg
 • 35.jpg
 • 36.jpg
 • 37.jpg
 • 38.jpg
 • 39.jpg
 • 40.jpg
 • 41.jpg
 • 42.jpg
 • 43.jpg
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.jpg
 • 47.jpg
 • 48.jpg
 • 49.jpg
 • 50.jpg
 • 51.jpg
 • 52.jpg
 • 53.jpg
 • 54.jpg
 • 55.jpg
 • 56.jpg
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.jpg
 • 60.jpg
 • 61.jpg
 • 62.jpg
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.jpg
 • 66.jpg
 • 67.jpg
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
Banner
Banner
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็น

โจทย์งานวิจัยข้าวที่ท่านอยากให้นักวิจัยทำ
 

แบบสำรวจความคิดเห็น AEC

AEC มีผลกระทบต่อข้าวไทยหรือไม่ ?
 

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday61
mod_vvisit_counterYesterday71
mod_vvisit_counterThis week351
mod_vvisit_counterLast week522
mod_vvisit_counterThis month1550
mod_vvisit_counterLast month2526
mod_vvisit_counterAll days196917

Online (1 minutes ago): 1
Your IP: 54.156.92.243
,
Today: 23 Nov, 2017

ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์

ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์
 

สมาชิก
CORSAT home
Rice Lab. ภาควิชาพืชไร่นา

 VDO Click !!!   


 

 แหล่งรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับข้าวทั้งในส่วนของภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจากหน่วยงานภายนอก เช่น กรมการข้าว สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) เป็นต้น 

 CORSAT ย่อมาจาก Center of Rice Science and Technology

 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าว มุ่งแน้นงานวิจัยเกี่ยวกับข้าวทั้งงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุคต์ และงานวิจัยเชิงสำรวจ ตลอดจนการพัฒนาบุคคลากรที่เชียวชาญด้านข้าว เพื่อเป็นกำลังในการผลักดันงานวิจัยเกี่ยวกับข้าวของประเทศไทยและต่างประเทศ นิสิตที่เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและทำงานวิจัยในศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าว จะได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยและทุนการศึกษาให้ ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือเอก สามารถสมัครเรียนผ่านบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสามารถเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านข้าว เช่น

- ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

- ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน 

- ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

- สาขาพันธุวิศวกรรม คณะบัณฑิตวิทยาลัย บางเขน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it   

 

 

 

 

 

 

 
ข้าวหอมหายไปใหน?

ปัจจัยที่มีผลต่อความหอมของข้าวในมุมมองของการผลิตข้าว
ธานี  ศรีวงศ์ชัย
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


    ข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวที่มีเอกลักษณ์ของข้าวไทย การผลิตเพื่อให้ได้ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีนั้น นอกจากจะต้องใช้พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 แล้วต้องปลูกในพื้นที่และฤดูที่เฉพาะจึงจะได้ข้าวคุณภาพดี หากขาดองค์ประกอบใดไปย่อมจะทำให้ไม่ได้คุณภาพข้าวตามต้องการ เปรียบเสมือนที่ต้องมีการผสมผสานอย่างลงตัวของพันธุ์กรรมและสภาพภูมิประเทศจึงจะประสานกันออกมาได้เป็นข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
ความหอมของข้าวเป็นหนึ่งในคุณภาพข้าวที่มีชื่อเสียงของข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สภาพการเพาะปลูก และพันธุ์ข้าวที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้หลายฝ่ายเริ่มเห็นพร้องกันแล้วว่า ข้าวหอมมะลิที่ผลิตได้มีความหอมน้อยลงจากแต่ก่อน


พันธุกรรมของการสารสารหอม
    สารหอมระเหยที่ข้าวผลิตขึ้นมามีอยู่หลายชนิด แต่สารที่มีในสัดส่วนปริมาณมาก และเป็นตัวกำหนดเป็นกลิ่นหอมของข้าวเป็นกลิ่นใบเตยคือ 2-acetyl-1-pyrrolince (2AP) ที่มีสารตั้งต้นคือ proline โดยยีน BADH2 ที่อยู่บนโครโมโซม 8 ของข้าว ปกติทำหน้าที่เปลี่ยน -aminobutyraldehyde (GABald) ที่เป็นพิษกับเซลล์ ไปเป็น -aminobutyric acid (GABA) หากยีนดังกล่าวไม่ทำงาน ซึ่งอยู่รูป badh2 แล้ว GABald จะถูกเปลี่ยนโดยเอ็มไซม์อื่นให้เป็น 2-acetyl-1-pyrroline แทน

ปัจจัยที่มีผลต่อความหอมของข้าว
   1) พันธุกรรม ข้าวที่มียีน badh2 สามารถผลิตสารหอมได้ทุกพันธุ์แต่ปริมาณจามากน้อยเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นที่เป็น proline
   2) สภาพแวดล้อมที่กระตุ้นการสร้าง proline ซึ่งเป็นสารที่เกิดขึ้นเพื่อลดความเครียส (stress) ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเจริญเต็บโตของข้าว
       - ดิน ที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ดินเหนียว หรือดินร่วน มักมีธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์ข้าวจึงไม่เกิด
สภาพวะเครียส ส่วนดินทราย ซึ่งเป็นดินปลูกข้าวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเหนือเป็นส่วนใหญ่มักไม่อุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหาร จึงทำให้เกิดสภาวะเครียสในข้าว
       - น้ำ ต้นข้าวที่ได้รับน้ำสม่ำเสมอจึงไม่เกิดสภาพวะเครียส ส่วนการปลูกข้าวแบบอาศัยน้ำฝนในพื้นที่ดินทรายที่น้ำถูกระบายออกจากแปลงได้เร็ว ประกอบกับช่วงการเก็บเกี่ยวที่ตรงกับช่วงสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงที่ข้าวเข้าสู่ระยะแป้งอ่อน ทำให้เกิดการกระตุ้นการสร้างสารหอมได้มากยิ่งขึ้น
       - อากาศ ช่วงเก็บการเจริญเติบโตของข้าว ช่วงที่ข้าวเข้าสู่ระยะแป้งอ่อนเป็นช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่อากาศเริ่มเย็น ทำให้เกิดการกระตุ้นการสร้างสารหอมได้มากยิ่งขึ้น
ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะร่วมกันได้เมื่อปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะบริเวณทุงกุลาร้องไห้ ที่มีช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวเหมาะสมจึงจะทำให้ได้ข้าวขาวหอมมะลิที่มีกลิ่นหอม เมล็ดเรียวยาว และมีความใส่

ปัจจัยที่ทำให้ข้าวหอมมะลิมีความหอมน้อยลง
   1) พันธุกรรม
       - ข้าวหอมมะลิ เป็นผลิตภัณฑ์จากข้าว 2 พันธุ์คือ ขาวดอกมะลิ 105 ที่เก็บเกี่ยวช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน และข้าว กข15 ซึ่งเป็นข้าวกลายพันธุ์จากข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่มีช่วงเก็บเกี่ยวช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงที่เมล็ดพัฒนายังอยู่ ในช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนที่ดินมีความชื้น อุณหภูมิอากาศยังไม่ลดลง จึงทำให้ข้าว กข15 มีการสะสมของสารหอมน้อยลง
       - พื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิส่วนให้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลที่ทำให้ฝนหมดเร็วขึ้น เกษตรกรจึงเปลี่ยนมานิยมปลูกข้าว กข15 เพิ่มมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดน้ำ
       - การเพาะปลูกข้าวพันธุ์อื่น เช่น กข33 แล้วนำผลผลิตมาจำหน่ายในชื่อหอมมะลิ หรือความตั้งใจปนพันธุ์เอง ทำให้ความหอมลดลง
   2) สภาพแวดล้อม
       - ดิน การปลูกข้าวติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน โดยไม่มีการบำรุงดินทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ หรือในดินอาจขาดธาตุอาหารบางชนิดที่จะเป็นต่อการสร้างสารหอม ข้าวจึงสร้างสารหอมได้น้อยลง
       - น้ำ พฤติกรรมการทำนาที่ต้องใช้รถเกี่ยวข้าว ซึ่งสามารถลุยเกี่ยวข้าวในแปลงนาที่ยังมีน้ำขังได้ เกษตรบางส่วนจึงไม่ให้ความสำคัญต่อการระบายน้ำออกจากแปลง
       - อากาศ ด้วยสภาวะโลกร้อนทำให้ช่วงเดือนพฤศจิกายน อุณภูมิไม่ลดลง จึงทำให้การสะสมสารหอมในข้าวข้าวดอกมะลิ 105 น้อยลง
   3) การจัดการแปลง
       - เกษตรกรมีการเพาะปลูกข้าวทั้งนาปีและนาปรังทำให้อาจจะมีข้าวเรื้อตกค้างปนในแปลง ผลผลิตที่ได้จึงมีการปนพันธุ์คุณภาพจะไม่ดีพอ
       - การเปลี่ยนจากการปลูกข้าวนาดำด้วยคน มาเป็นนาหว่านข้าวแห้งทำให้การจัดการวัชพืชได้อยาก ต้นข้าวที่เจริญจึงไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
       - ปัญหาข้าววัชพืชปนในแปลงปลูก เนื่องจากการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพไม่ดี

 
ระบบสถานีตรวจอากาศและปฐพีอัตโนมัติ

 

การเกษตรแบบ Precision Agriculture ต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการทำการเกษตร ข้อมูลอุตุนิยมวิทยารายแปลงเป็นหนึ่งในข้อมูลที่สำคัญของการทำระบบเกษตรแบบนี้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้แก่ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพันธ์อากาศ ทิศทางลม ช่วงแสง นอกจากข้อมูลเหล่านี้แล้ว ระบบสถานีตรวจอากาศและปฐพีอัตโนมัติ ยังได้เพิ่มการเก็บข้อมูล ระดับน้ำในแปลง และอุณหภูมิดินที่ระดับความลึกต่างๆ และภาพของสภาพแปลงแต่ละช่วงเวลา และมีการรายงานผลแบบอัตโนมัติโดยการส่งข้อมูลผ่านสัญญาณโทรศัพท์และรายงานผลในระบบอินเตอร์เน็ต ทำให้ผู้ใช้สามารถติดตามข้อมูลได้ตลอดเวลาเพื่อการวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างทันท่วงที

คลิกเพื่อดูระบบการรายงานผล http://ricelabku.orgfree.com/ ระบบการทำงานของสถานี
- แผงโซล่าเซลล์ของสภานีจะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป้นพลังงานไฟฟ้ามาเก้บไว้ในเบตตารี่สำหรับการทำงานของระบบเก็บและส่งข้อมูลของสถานี
- มีระบบลูกข่ายที่สามารถเก็บข้อมูลแปลงย่อยด้านข้างหรือแปลงใกล้เคียงได้อื่น 8 แปลง


ข้อมูลที่รายงานจากสถานี้
ข้อมูลภูมิอากาศ
- ปริมาณน้ำฝน
- อุณหภูมิอากาศ
- ความชื้นสัมพันธ์อากาศ
- ทิศทางลม
- ช่วงยาวนานของแสงของวัน
ข้อมูลน้ำ
- ระดับน้ำในแปลง โดยรายงานระดับอ้างอิ่งที่ผิวดิน
ข้อมูลดิน
- อุณหภูมิดินที่ความลึก 10 และ 20 เซ็นติเมตร

ข้อมูลสภาพแปลง
- ภาพถ่ายแปลงทุก 1 ชม. และมีระบบเก็บภาพย้อนหลังเวลา 12.00 น. ของแต่ละวันย้อนหลัง 3 เดือน เพื่อนำภาพมาทำเป็นภาพต่องเนื่องของการเจริญเติบโตของข้าวในแปลงได้ ดาว์โหลดไฟล์ (คลิกดูตัวอย่าง)

การแสดงผลข้อมูล
- รายงานผลผ่านอินเตอร์เน็ต ในหน้าเว็บไซต์ และแสดงตำแหน่งของสถานีตราวอากาศบนแผนที่ที่เชื่อมกับแผนที่ Google
- ใช้ระบบInfrographicที่แสดงผลย้อนหลังข้อมูล 7 วัน
- สามารถระบุช่วงเวลาที่ต้องการดาว์โหลดข้อมูลได้

 

 

 
เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของนิสิต

รศ.ดร.ประภา ศรีพิจิตต์ และ ผศ.ดร.ธานี  ศรีวงศ์ชัย เยี่ยมชมความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของนิสิต เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559


  ฅ Rice สาระ

 

 
Sticker Line

แอพลิเคชันไลน์ (Line) นับเป็นระบบ social network ที่หลายๆ คนใช้กันเป็นประจำ เพื่อให้ผู้ที่ใช้แอพลิเคชันนี้ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของข้าว ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโยีข้าวได้พัฒนาไลน์สติกเกอร์ไว้สำหรับให้ผู้ที่สนใจดาว์นโหลดไปใช้

 


 
อบรมการวิเคราะห์สถิติด้วย STAR

การอบรมการวิเคราะห์สถิติทางการเกษตรด้วยโปรแกรม STAR โดย น.ส.พรเพ็ญ  สมจิตร นิสิตปริญญาเอกของแล็บข้าว

 download คู่มือการอบรม


 

 

 
การผสมข้ามข้าว

ข้าวเป็นพืชผสมตัวเองการผสมข้ามข้าวจำเป็นต้องมีการทำหมันตัวผู้ (emasculation) ในต้นที่จะใช้เป็นต้นแม่ กิจกรรมการผสมข้ามในข้าวของ โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเชิงอุตสาหกรรม ระยะที่ 2

 

 
« StartPrev12345678NextEnd »

Page 1 of 8