กข1
กข13
กข21
กข5
กข6
กอเดียวเบา
ก้านพร้าว
กำผาย15
กำมะหยี่
ก่ำอุบลฯ
ไกรทอง

ข้าวคูณ
ขาวจีน
ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก1
ข้าวแดง
ขาวแตงโม
ขาวน้ำผึ้ง
ขาวปากหม้อ148
ขาวเมล็ดยาว
ขาวสมุทร
ขาวใหญ่ก้นดำ
ขาวอากาศ
ไข่มดริ้น

จาเบะเบะ
เจ๊กเชยเบา
เจ้ามุม

เฉี้ยงพัทลุง

 

 

เมล็ดยาว (Long)

ใบบาง

ปทุมธานี60
ปลาซิวขาว
ปลาหลด
ป้องแอ้ว

ผัวเมีย
ผาบ่อง
ผู้ใหญ่ล

พระร่วง
พวงหางหมี
พัทลุง

ฟองไข

มันปางคาม
มันหมู
มีดอน
แม่แป๊ด

ร้อยรวง

 

 

ลาวแดง
เลือดปลาไหล

วังปาว

สโตร๊ก
สะแกกรัง

หมากเขือ
หมากตาล
หอมดอก
หอมทุ่ง
หอมลูกรัง
หัวนา
หางยี
หางยี17
เหนียวคำน้อย
เหลือง
เหลืองกวาง
เหลืองระแหง
เหลืองหอม
เหลืองอ่อน
แหลมสิงห

เอวอ่อน

 

 

เชี่ยว

ดอกข่า
ดอกจัน
ดอกติ้ว
ดอกลาง
ดอกากเพชร
ดอน้ำขุ่น
ดอบุญมา
ดอประหลาด
ดอป้องแอ้ว
ดอรากไผ่
ดอเร่ง
ดอลาว
ดอสะเดา
ดออ้อ

ตม
ตามาย

ทอง

นางคำผาย
นางนวล
นางนี
นางลื่น
น้ำค้าง
น้ำร