การกางช่อรวง ระดับ 9 กระจาย (Drooping)

 

 

 

 

 

O

o.officinalis