กริบกระชาย
กะทิ
ก่ำเลี้ยว
กู้เมืองขาว
เก้ารวง88
เกาะหมู่

ข้าวก่ำ
ข้าวกุ
ข้าวรวม
ขาวอีต็อก

ค้างหวาย

งาเสี้ยน

 

 

 

เมล็ดปานกลาง-ยาว (medium-Long)

บีอีกอ
เบาอุเด็น

ปลาแข็ง

ผาโก้งหลวง

พญาหยุดช้าง
พันเป็ด

มะกอก
มะยั้ง
มะอึ

 

 

ล้านช้าง
ลูกขอ
ลูกขาว
ลูกดำ
ลูกปลา
เล็บนกปัตตานี

สนีดเซาะ
สองพี่น้อง

หนองหอย1
หนักนาโยง
หมากโพธิ์
หมากยม
หลอกแขก
เหนียวดำ
เหลืองพระ

อ่องกษัตริย
อีโตน

 

ซิวลาว

ดอกประดู่
ดอกสนวน
ดอลาย
ดอเหลืองน้ำผึ้ง

ต้นเหมยดำ

ทองพัน

นางเฟือง
เนียงคะเมาม่วงเข้ม
เนียงคะเมาเหลือง