การกางช่อรวง ระดับ 7 แนวระนาบ (Horizontal)

ทอง

นางนี

พันลาย

 

 

 

เลือดปลาไหล

หางยี17
เหลืองกวาง

อ่องกษัตริย

 

ข้าวรวม

เจ้าเหลือง 11

ชุมแพ60