กข1
กข10
กข11
กข13
กข15
กข2
กข21
กข23
กข25
กข27
กข3
กข4
กข5
กข6
กข7
กข8
กอเดียวเบา
กะทิ
ก้านพร้าว
กำผาย
กำผาย15
กำมะหยี่
ก่ำเลี้ยว
ก่ำอุบลฯ
เกล็ดเต่า
เก้ารวง88
แก่นแตง
ไกรทอง

ข้อขอ
ขาวกันตัง
ข้าวก่ำ
ข้าวกุ
ข้าวคูณ
ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก1
ขาวชาวไร่
ขาวดอกมะลิ105
ขาวดอกมะลิ105
ขาวดอกมะลิ105
ขาวดอกมะลิ105
ข้าวแดง
ขาวแตงโม
ขาวนางมล
ขาวน้ำผึ้ง
ขาวบ้านโภชน
ขาวปากหม้อ148
ขาวปากหม้อ148
ขาวโป่งไคร้
ข้าวพม่า
ขาวยายมาก
ข้าวรวม
ขาวราชินี
ขาวเศรษฐี
ขาวหลวงหนัก
ขาวใหญ่ก้นดำ
ขาวอากาศ
เขียวหางนาค
ไข่ปลาไหล

 

หนาแน่นรวง ระดับ 1 (Sparse)

นางคำผาย
นางแจ่ม
นางนวล
นางมล เอส -4
นางมลS4
นางลื่น
นางเอก
น้ำร
น้ำสะกุย19
น้ำอบ
เนียงคะเมาม่วงเข้ม
เนียงคะเมาเหลือง

บางนา
บีอีกอ
บุญส่ง
เบาดอกพยอม
ใบบาง
ใบลด

ปทุมธานี1
ปทุมธานี60
ปลาซิวขาว
ปลาหลด
ปีรก

ผัวเมีย
ผาโก้งหลวง
ผาบ่อง
ผาผึ้ง
ผู้ใหญ่ล
เผือกน้ำ 384-5-43

พญาลืมแกง
พญาหยุดช้าง
พระร่วง
พวงหางหมี
พัทลุง
พันเป็ด
พันลาย

มะกอก
มะยั้ง
มะอึ
มันปางคาม
มันหมู
ม้าบั้ง
แม่แป๊ด
แม่แป๊ด

 

ยอดม่วง

ร้อยรวง

ล้นครก
ล้นยุ้ง
ล้านช้าง
ลาย
ลาวแดง
ลูกขอ
ลูกขาว
เล็บนกปัตตานี

สังข์หยด

หนองหอย1
หนักนาโยง
หมากตาล
หมากโพธิ์
หมากยม
หลอกแขก
ห้วย
หอมเชียงใหม
หอมดอก
หอมมะลิ
หอมลูกรัง
หัวนา
เหนียวกล้วย
เหนียวคำน้อย
เหนียวดำ
เหนียวดำนา
เหนียวทุเรียน
เหนียวเปลือกดำ
เหนียวสันป่าตอง
เหนียวอุบล 1
เหนียวอุบล 2
เหลือง
เหลืองกวาง
เหลืองซุปเปอร์
เหลืองใบแห้ง2
เหลืองประทิว123
เหลืองพระ
เหลืองยายชาย
เหลืองหอม
เหลืองอ่อน
เหลืองอุบล

อ่องกษัตริย
อีขาวดอ
อีโตน
อีปก

ค้างหวาย

งาเห็น

จาเบะเบะ
เจ็ดรวง
เจ้าดำ
เจ้าเสวย
เจ้าหอมคลองหลวง1
เจ้าหอมสุพรรณบุรี1

ชุมแพ60
เชี่ยว

ซิว
ซิวลาว

ดอกจัน
ดอกเดียว
ดอกประดู่
ดอกพุด
ดอกลาง
ดอกสนวน
ดอดำ
ดอทอง
ดอประหลาด
ดอป้องแอ้ว
ดอรากไผ่
ดอลาย
ดอลาว
ดอสะเดา
ดอสามเดือน
ดอหางยี
ดออ้อ


ตม
ตามาย

ทองพัน
ทูลฉลอง