กข10
กข11
กข13
กข15
กข2
กข21
กข27
กข3
กข4
กข6
กข7
กข9
กอเดียวเบา
กะทิ
กำผาย
กำผาย15

ขาวกันตัง
ขาวดอกมะลิ105
ขาวดอกมะลิ105
ขาวดอกมะลิ105
ข้าวแดง
ขาวปากหม้อ148
ขาวโป่งไคร้
ขาวมะลิ
ขาวเมล็ดยาว
ขาวยายมาก
ขาวสมุทร
ขาวอีต็อก
ไข่ปลาไหล

 

 

กางช่อรวง ระดับ 3 ค่อนข้างตรง (Semi-erect)

บุญส่ง

ปทุมธานี60
ปีรก

พญาหยุดช้าง
พวงมาลัย
พัทลุง
พันเป็ด

ฟองไข

มะกอก
มะเข่ง
ม้าบั้ง

ล้นครก
ลูกดำ

 


สโตร๊ก
สังข์หยด

หอมเชียงใหม
เหนียวคำน้อย
เหนียวดำ
เหนียวดำนา
เหนียวดำเปลือกขาว
เหนียวทุเรียน
เหนียวเปลือกดำ
เหนียวอุบล 2
เหลืองดำ
เหลืองใบแห้ง2
เหลืองร้อยเอ็ด
เหลืองสะใภ้
เหลืองใหญ่ 148

เอวอ่อน

 

ค้างหวาย

งาเห็น

เจ๊กเชยเบา

เฉี้ยงพัทลุง

เชี่ยว

ดอดำ
ดอป้องแอ้ว
ดอลาว
ดออ้อ

ทองพัน
ทูลฉลอง

น้ำอบ