เยื่อหุ้มสีแดง (Red pericarp)

ค้างหวาย

ดอกประดู่

บีอีกอ

 

 

 

สังข์หยด

หนองหอย1

O

O.officinalis

ข้าวแดง