ความหนาแน่นรวง ระดับ 3 (Clustered)

 

 

เหนียวดำเปลือกขาว